Juridische Expertise

G oed Governance gaat over het optimaal laten functioneren van de besluitvormende organen van een organisatie. Maar dit kan niet worden ge¨ïmproviseerd en moet gebeuren in overeenstemming met de wettenb van het land of de regio waar uw hoofdkantoor is gevestigd.

Dat is de reden waarom, in aanvulling op onze interne experts, strategische partnerschappen met internationale zakenadvocatenkantoren zijn aangegaan om onze klanten te adviseren. De eertse uitdaging waarmee onze klanten worden geconfronteerd, is hun statuut in overeenstemming te brengen met de nieuwe juridische beschikkingen van het Wetboek van vennootschappent en verenigingen. Dit is ook een unieke kans om ze in overeenstemming te brengen met een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Het zou ook betreurenswaardig zijn om niet van de nieuwe organisatie te genieten om de besluitvormingsprecedures te herzien.

Wettelijke Vereisten

Directeurs aansprakelijkheid

Risico Beperking

Belanghebbende, Aandeelhouders

Corporate Governance hait tot duel den climat van vertrouwen te créèrent tusses den organisait en alle belanghebbende. De juridisme experts van Gov&Go adviseren u om het risico te beperken.

Voorkomen is beter dan genezen

Het Gov&Go-platform biedt u een complete bibliotheek met agendasjablonen, resoluties, notulen, tijdlijnen en actiepunten. Onze missie ir ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste wettelijke bepalingen en de nieuwste trends op het gebied van zelfregulering die specifiek zijn voor uw sector of in andere landen en die de implementatie van goed corporate governance voor het beheren van een bedrijf kunnen vereenvoudigen.

Aarzel niet ons te contacteren voor praktisch advies.