Beste praktijken op het gebied van governance voor start-ups

Ondekt vanaf hoe u kan, vanaf het begin van uw activiteit, uw besluitvorming processen vereenvoudigen en uw bedrijf in overeenstemming met de bestuurverplichtingen beheren.

Wat zijn de goede praktijken en goede reflexen om legaal te handelen en uw uitwisselingen met uw Raad van bestuur of de Algemene Vergadering van aandeelhouders te optimaliseren? Hoe vaak samenkomen ? Wat moet bespreken worden tijdens deze bijeenkomsten? Wie moet er op mijn Raad van bestuur? Hoe goede vergadernotulen te schrijven? Met welke indicatoren moet rekening worden gehouden om de prestatie van een bedrijf te kunnen analyseren? Hoe de genomen beslissingen bevestigen? Wat zijn de factoren om onder controle te houden om een alarmbelprocedure te vermijden?

Webinars

Beste Praktijken

Opleiding

5 tips voor een effectieve raad van bestuur

Het opzetten van goed bestuur kost u niet meer dan een par dagen en het kan veel opleveren. Niets plannen is gepland falen.

Ons opleidingsprogramma kanaan uw aandeelhoudersovereenkomst aangepast worden. Laten we erover praten!

Aandeelhouders die investeren tijdens de opstartfase (pre-seed, seed of A-series) leggen vaak specifieke clausules op in de aandeelhoudersovereenkomst inzake rapportering, stemrecht, specifieke rechten toegekend aan bestuurders (binnen de raad van bestuur) of groeiclausules afhankelijk van specifieke doelstellingen voorzien.

Met al deze factoren rekening houden vanaf het begin van een activiteit creëert aandeelhoudersvertrouwen in de oprichters (en het managementteam) en maak bestuursrationalisatie mogelijk zodat u geen administratief werk hoeft toe te voegen aan de inspanningen die u levert.