Geniet van het hefboomeffect van Governance

G ovBoosters is een corporate governance netwerk. GovBoosters helpen organisaties van elke omvang om van governance een strategische troef te maken. Verantwoordelijkheid, bekenheid, onpartijdgheid en transparantie zijn pilers van corporate governance.

Het is noot te vroeg of te laat om goed governance in te voeren. Op alle vlakken van uw organisatie moeten zowel mensen en procedures als technologie worden betrokken. Het Gov&Go-platform ondersteunt managers om van governance een echte meerwaarde voor de organisatie te maken. Omdat zaken zijn gebaseerd op vertrouwen en vertrouwen wordt opgebouwd door governance.

Inventaris

Nauwkeurig Reporting

Communicatie

Lead by example

Het is essentieel voor effectief bestuur de juiste toon te vinden. De afstemming tussen het bedrijfsleven en de bedrijfscultuur is een dagelijkse taak. Drie principes zullen de weg voor u effenen:

GovBoosters - audit, consulting, coördinatie, coaching

Het delen van goede praktijken van verschillende bedrijven in verschillende sectoren en uit landen met verschillende culturen is de beste manier om corporate governance te optimaliseren. Hoewel het kiezen van de aangepaste technologie een goed begin is, is het geen doel op zich. Wacht niet op een crisis of conflicten tussen de raad van bestuur en aandeelhouders (of tussen het managementteam en de raad van bestuur) om waardevol advies van GovBoosters te ontvangen.